ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2022-2025

TA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ: i) Αναπτυξιακός Νόμος Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές ii) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Δάνεια Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων -Επιχορηγήσεις iii) ΕΣΠΑ 2021-2027 Επιχορηγήσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – Αναπτυξιακός Νόμος Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί για τουλάχιστον 30 έτη το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας […]

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανακοινώθηκαν οι πρώτες Δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 1. «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000,00 €. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά την 16/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022. Ενημερωτικό σημείωμα. […]