ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2022-2025

TA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ: i) Αναπτυξιακός Νόμος Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές ii) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Δάνεια Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων -Επιχορηγήσεις iii) ΕΣΠΑ 2021-2027 Επιχορηγήσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – Αναπτυξιακός Νόμος Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί για τουλάχιστον 30 έτη το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας […]