ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες Δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων»

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000,00 €.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά την 16/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022.

Ενημερωτικό σημείωμα.

Για την αναλυτική προκήρυξη της δράσης πατήστε εδώ.

2. «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 98.111.000,00 €.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά την 23/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022.

Για την αναλυτική προκήρυξη της δράσης πατήστε εδώ.

3. «Πράσινος Αγροτουρισμός»

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 €.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά την 30/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022.

Ενημερωτικό σημείωμα.

Για την αναλυτική προκήρυξη της δράσης πατήστε εδώ.

4. «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών»

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 166.720.000,00 €,

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά την 28/07/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 15/11/2022.

Για την αναλυτική προκήρυξη της δράσης πατήστε εδώ.

5. «Γενετική βελτίωση ζώων»

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000,00 €.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά την 06/06/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022.

Για την αναλυτική προκήρυξη της δράσης πατήστε εδώ.

Σημαντική επισήμανση

Οι προτάσεις στις ανωτέρω δράσεις θα εξεταστούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης υπαγωγής (FIFO) με τη δέσμευση του προϋπολογισμού κάθε δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:

——————————————————————————-

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Κώστα Γιαλή, κ. Γιώργο Καινούργιο

T. 210 6729040, info@diadikasia.gr

ή Πατήστε εδώ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA