ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Σκοπός Ανακοινώθηκε σε διαβούλευση ο νέος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ και τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια. Σκοπός του νόμου είναι: i) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας. ii) Η αύξηση της απασχόλησης. iii) Η βελτίωση της συνεργασίας και η […]

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2022-2025

TA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ: i) Αναπτυξιακός Νόμος Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές ii) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Δάνεια Επενδυτικών Σχεδίων Επιχειρήσεων -Επιχορηγήσεις iii) ΕΣΠΑ 2021-2027 Επιχορηγήσεις Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – Αναπτυξιακός Νόμος Επιχορηγήσεις / Φορολογικές Απαλλαγές Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί για τουλάχιστον 30 έτη το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας […]