ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – Σκοπός Ανακοινώθηκε σε διαβούλευση ο νέος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ και τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια. Σκοπός του νόμου είναι: i) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας. ii) Η αύξηση της απασχόλησης. iii) Η βελτίωση της συνεργασίας και η […]

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία DBC diadikasia ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε μεταξύ των κορυφαίων στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων. Το πλήθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει σε […]